UK Markets closed

Symbols similar to '0g3v.il'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
0GZV.ILGETINGE AB GETINGE B ORD SHS330.90HealthcareStocksIOB
0G4V.ILSUEDWESTDEUTSCHE SALZWERKE AG S48.90Consumer DefensiveStocksIOB
0G34.ILXACT NORDEN 30 XACT NORDEN 30194.19N/AStocksIOB
0G3Z.IL0G3Z.IL1.37Communication ServicesStocksIOB
0GUV.IL0GUV.IL138.50Consumer DefensiveStocksIOB
0G3V.L0G3V.LN/AN/AStocksLSE
0GNV.IL0GNV.IL109.75Real EstateStocksIOB
0G3U.IL0G3U.IL1,042.54Basic MaterialsStocksIOB
0GAV.IL0GAV.IL37.00Financial ServicesStocksIOB
0G33.IL0G33.IL378.00TechnologyStocksIOB
0G3V.IL0G3V.IL0.00Financial ServicesStocksIOB
0G30.IL0G30.IL19.19Consumer DefensiveStocksIOB
Show 25 rows