UK Markets open in 44 mins

Symbols similar to '0g3z.l'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
0G3T.LFORTNOX AB FORTNOX ORD SHS59.80N/AStocksLSE
0GHZ.LXSPRAY PHARMA AB (PUBL) XSPRAY 62.05N/AStocksLSE
0G33.LSOLAR A/S SOLAR B ORD SHS699.00N/AStocksLSE
0G3L.LCOPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)1.20N/AStocksLSE
0G30.LSOCFINASIA SA SOCFINASIA ORD SH17.70N/AStocksLSE
0GYZ.LNORDIC MINING ASA NORDIC MINING4.24N/AStocksLSE
0G8Z.LHOLIDAYCHECK GROUP AG HOLIDAYCH2.72N/AStocksLSE
0G3Z.L0G3Z.L1.37N/AStocksLSE
0I3Z.L0I3Z.L30.62N/AStocksLSE
0GRZ.L0GRZ.L117.30N/AStocksLSE
0GCZ.LAMATECH AG AMATECH ORD SHS0.01N/AStocksLSE
0GOZ.LZKB GOLD ETF AA CHF ZKB GOLD ET1,288.00N/AStocksLSE
0G2Z.LSOLSTAD FARSTAD ASA SOLSTAD FAR6.64N/AStocksLSE
0G34.L0G34.L117.45N/AStocksLSE
0G3Z.IL0G3Z.IL1.37Communication ServicesStocksIOB
0GAZ.L0GAZ.L0.04N/AStocksLSE
0G3V.L0G3V.LN/AN/AStocksLSE
0Q3Z.L0Q3Z.L1.25N/AStocksLSE
0J3Z.L0J3Z.L93.00N/AStocksLSE
0GGZ.L0GGZ.L160.06N/AStocksLSE
0G3U.L0G3U.L1,190.47N/AStocksLSE