UK Markets closed

Symbols similar to '0gv0.l'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
0FV0.LRECYLEX SA RECYLEX ORD SHS1.81N/AStocksLSE
0MV0.LMICROPOLE SA MICROPOLE ORD SHS1.49N/AStocksLSE
0RV0.L0RV0.L56.94N/AStocksLSE
0G30.LSOCFINASIA SA SOCFINASIA ORD SH17.70N/AStocksLSE
0GK0.L0GK0.L2.60N/AStocksLSE
0G40.LSPAREBANKEN MORE SPAREBANKEN MO439.00N/AStocksLSE
0GW0.L0GW0.L65.58N/AStocksLSE
0NV0.LSOGEFI SPA SOGEFI ORD SHS1.24N/AStocksLSE
0GV5.L0GV5.L9.77N/AStocksLSE
0GVE.L0GVE.L5.39N/AStocksLSE
0QV0.L0QV0.L159.23N/AStocksLSE
0GVS.LCATENA AB CATENA ORD SHS284.38N/AStocksLSE
0GP0.LZKB GOLD ETF AA CHF ZKB GOLD ET1,060.83N/AStocksLSE
0GVL.LWIZCOM TECHNOLOGIES LTD WIZCOM 0.01N/AStocksLSE
0GS0.L0GS0.L1.04N/AStocksLSE
0GVP.L0GVP.LN/AN/AStocksLSE
0DV0.L0DV0.L267.14N/AStocksLSE
0HV0.L0HV0.L0.20N/AStocksLSE
0JV0.L0JV0.L20.47N/AStocksLSE
0GN0.L0GN0.L404.00N/AStocksLSE
0GE0.L0GE0.L0.42N/AStocksLSE
0GV0.L0GV0.L8,000.00N/AStocksLSE