UK markets close in 6 hours 35 minutes

Symbols similar to '0ogv.il'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
0O8V.ILKONINKLIJKE VOPAK NV VOPAK ORD 33.85EnergyStocksIOB
0O0V.ILBAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW69.10Consumer CyclicalStocksIOB
0OGK.ILSUBSEA 7 SA SUBSEA 7 ORD SHS62.80EnergyStocksIOB
0MGV.ILERAMET SA ERAMET ORD SHS66.45Basic MaterialsStocksIOB
0OGQ.ILAMREST HOLDINGS SE AMREST HOLDI31.80Consumer CyclicalStocksIOB
0OQV.ILORANGE SA ORANGE ORD SHS9.48Communication ServicesStocksIOB
0OGV.L0OGV.L606.00N/AStocksLSE
0OGV.IL0OGV.IL588.00Financial ServicesStocksIOB
0OG5.IL0OG5.IL1,225.59Consumer CyclicalStocksIOB
0OG6.IL0OG6.IL30.95IndustrialsStocksIOB
0OMV.IL0OMV.IL2.67HealthcareStocksIOB
0OGA.IL0OGA.IL51.20N/AStocksIOB
0O5V.IL0O5V.ILN/AFinancial ServicesStocksIOB
0OGG.IL0OGG.IL2.39Consumer CyclicalStocksIOB
0NGV.IL0NGV.IL1.34TechnologyStocksIOB
0OGH.IL0OGH.IL0.82Financial ServicesStocksIOB
0OJV.IL0OJV.IL0.20IndustrialsStocksIOB