UK Markets closed

Symbols similar to '1299.hk'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
1099.HKSINOPHARM16.56HealthcareStocksHKG
1299.HKAIA77.65Financial ServicesStocksHKG
1199.HKCOSCO SHIP PORT4.15IndustrialsStocksHKG
1929.HKCHOW TAI FOOK10.08Consumer CyclicalStocksHKG
7299.HKFL2CSOPGOLD8.79N/AStocksHKG
1269.HKFIRST CAP GP0.10Consumer CyclicalStocksHKG
8299.HKGRAND T G GOLD0.03Basic MaterialsStocksHKG
1297.HKSINOSOFT TECH1.23TechnologyStocksHKG
2299.HKBILLION IND4.80Consumer CyclicalStocksHKG
1999.HKMAN WAH HLDGS9.81Consumer CyclicalStocksHKG
1249.HKTONLY ELEC8.65TechnologyStocksHKG
1599.HKUCD2.08IndustrialsStocksHKG
0299.HKGLORY SUN LAND0.41Financial ServicesStocksHKG
1899.HKXINGDA INT'L1.90Consumer CyclicalStocksHKG
1293.HKGRAND BAOXIN1.08Consumer CyclicalStocksHKG
2199.HKREGINA MIRACLE1.81Consumer CyclicalStocksHKG
1292.HKCMA LOGISTICS2.08IndustrialsStocksHKG
1499.HKOKG TECH0.18IndustrialsStocksHKG
1799.HKXINTE ENERGY4.81TechnologyStocksHKG
1289.HKSUNLIT SCI0.83IndustrialsStocksHKG
1239.HKTEAMWAY INTL GP0.45Consumer CyclicalStocksHKG
1298.HKYUNNAN ENERGY1.60TechnologyStocksHKG
1699.HKPUTIAN FOOD0.13Consumer DefensiveStocksHKG
1219.HK1219.HK0.38Consumer DefensiveStocksHKG
1399.HKSCUD GROUP0.24IndustrialsStocksHKG