UK Markets close in 46 mins

Symbols similar to 'novo b'

SymbolNameLast priceIndustry/categoryTypeExchange
NZYM-B.CONovozymes B A/S354.20Basic MaterialsStocksCPH
0Q4U.ILNOVOZYMES A/S NOVOZYMES B ORD S350.10Basic MaterialsStocksIOB
Show 25 rows