UK Markets closed

Acontoudlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest

·1-min read

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2021 til 30. juni 2021. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 15. september 2021 og vil fragå kursen den 13. september 2021. Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 10. september 2021.

Nordea Invest Korte Obligationer KL

ISIN-kode: DK0060268506

Udlodning: 0,10 kr. pr. andel

Nordea Invest Mellemlange obligationer KL

ISIN-kode: DK0015168686

Udlodning: 0,40 kr. pr. andel

Nordea Invest Lange obligationer KL

ISIN-Kode: DK0060187342

Udlodning: 0,30 kr. pr. andel

Venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod

Senior Product Manager

Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting