UK markets closed
 • NIKKEI 225

  29,642.69
  +21.70 (+0.07%)
   
 • HANG SENG

  28,793.14
  -107.69 (-0.37%)
   
 • CRUDE OIL

  63.33
  +0.18 (+0.29%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,768.40
  +32.10 (+1.85%)
   
 • DOW

  34,000.20
  +269.31 (+0.80%)
   
 • BTC-GBP

  45,556.47
  -474.62 (-1.03%)
   
 • CMC Crypto 200

  1,376.99
  -3.96 (-0.29%)
   
 • ^IXIC

  14,001.09
  +143.25 (+1.03%)
   
 • ^FTAS

  3,988.72
  +24.05 (+0.61%)
   

Admiral Markets AS audited annual report 2020

Admiral Markets
·5-min read

Admiral Markets AS püstitas 2020. aastal tegutsemisaja kasumirekordi

2020. aasta oli Admiral Markets AS tegutsemisaja edukaim. Ettevõtte puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, mida on 340% rohkem kui aasta varem. Tehingute maht kasvas aastaga 110%.

Admiral Markets AS-i kauplemise netotulu kasvas möödunud aastal 47,1 miljoni euroni. 2019. aastal oli vastav näitaja 23,2 miljonit eurot. Puhaskasumi marginaal oli 2020. aasta kokkuvõttes 43% (2019: 20%). 2020. aastal tegid Admiral Markets AS kliendid 66,9 miljonit tehingut, võrdluses aasta varasemaga, mil vastav näitaja oli 31,8 miljonit.

Admiral Markets AS juhatuse esimees Sergei Bogatenkov ütles, et möödunud aasta rekordtulemused viisid ettevõtte märgatavalt lähemale 2030. aastaks seatud eesmärgile- pakkuda finantsvabadust 10 miljonile kliendile. “Loomulikult oleme äriliste tulemuste üle väga õnnelikud, ent kõige olulisem on see, et oleme suutnud tagada stabiilse ja turvalise töökeskkonna töötajatele kõikjal meie kontorites üle maailmas. Seda ajal, mil oleme tunnistajaks ajaloo suurimale tervishoiukriisile,” nentis Bogatenkov.

“Üheks suurimaks sisuliseks saavutuseks oli meie uue kauplemisrakenduse turule toomine, mis võimaldab mobiilset kauplemist ja investeerimist lihtsamalt kui eales varem. See on lahendus, mis teeb finantsmaailma teenuste kasutamise lihtsaks ka algajale kauplejale. Inimesele, kellel puudub varasem kogemus finantsturgudelt. Saame seeläbi laiendada oma kliendibaasi, pakkudes klientidele parimat kohalikku kauplemis- ja investeerimiskogemust,” selgitas Admiral Markets AS juhatuse esimees. Tema kinnitusel tegeletakse aktiivselt registreeringute kasvatamisega ettevõtte platvormil, mis viib selle lähemale pikaajaliste soovitud tulemusteni.

Tema sõnul on kauplemisrakendus üheks näiteks, kuidas ettevõte on strateegiliselt laiendamas oma tuumikteenuseid: “20 aastat tagasi, mil oma tegevust alustasime, olime Forex ja CFD- põhine ettevõte ning soovisime jõuda selle valdkonna liidrite hulka. Tänaseks on tol ajal seatud eesmärgid täidetud. Suurendame oma globaalset kohalolekut uute teenustega. Me oleme rahvusvaheline finantskeskus, mis raputab FinTech maailma.”

Bogatenkov rõhutas aina kasvavat vajadust pöörata tähelepanu keskkonna alase teadlikkuse kasvatamisele. “Globaalse ettevõttena, millel on kontorid 19 riigis üle maailma, saame üheskoos tegutsedes vähendada jalajälge, mille ümbritsevale jätame. Samuti on oluline ühiskonnale tagasi anda ja aidata neid, kes vajavad muutlikel aegadel tuge,” selgitas juhatuse esimees.

Kuna kultuur on üks valdkondadest, mida möödunud aasta tugevalt puudutas, otsustas Admiral Markets AS alustada koostööd Eesti Kontserdiga: “Muusika ühendab kultuure ja inimesi. Praegune aeg on suur väljakutse inimeste vaimsele tervisele. Sunnitud eemalolek kolleegidest, sõpradest ja lähedastest puudutab meid kõiki. Usun, et muusikal on võime lohutada ja pakkuda argipäevale vaheldust.”

5. märtsil teatas ettevõte avalikkust ja investoreid nime muutusest, mis tähistab uue etapi algust Admiral Markets AS-i ajaloos. Ettevõtte uueks nimeks saab Admirals. Sergei Bogatenkovi sõnul on ettevõtte algusaastatel seatud eesmärgid tänaseks täidetud: "Nime muutmine on loomulik samm, mis peegeldab seda, kus ettevõttena täna asume. Meie eesmärk on pakkuda integreeritud lahendusi investeerimiseks, maksmiseks ja raha haldamiseks. Oleme märkimisväärselt laienemas. Kauplemine on alati oluline osa meie identiteedist, kuid jätkame laiema toodete ja teenuste valiku tutvustamist, mis muudavad isikliku rahanduse läbipaistvaks ja kättesaadavaks kõigile."

Sergei Bogatenkov tänas kõiki inimesi ja koostööpartnereid, kes on ettevõtet selle 20 aastasel teekonnal saatnud. “Need on ühised õppetunnid, edulood ja töö pikaajalise eesmärgi nimel. Olen südamest tänulik kõigile, kes on aidanud meil nii suurepäraseid tulemusi saavutada. Ma loodan, et sel aastal saabub kaua igatsetud ja oodatud lahendus COVID-i kriisile ja saame naasta tavapärase elu juurde.”

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Varad

Nõuded krediidiasutustele

25 742

19 757

Nõuded investeerimisühingutele

15 120

6 786

Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

10 248

9 759

Laenud ja nõuded

6 730

3 983

Muud varad

1 390

912

Investeeringud sidusettevõtetesse

1 375

0

Investeeringud tütarettevõtetesse

4 180

0

Materiaalne põhivara

1 614

1 283

Kasutusõigusega vara

4 213

4 059

Immateriaalne põhivara

824

630

Varad kokku

71 436

47 169

Kohustused

Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

219

66

Võlad ja ettemaksed

7 317

2 349

Allutatud võlakirjad

1 827

1 827

Rendikohustis

4 396

4 145

Kohustused kokku

13 759

8 387

Omakapital

Aktsiakapital

2 586

2 586

Kohustuslik reservkapital

259

259

Jaotamata kasum

54 832

35 937

Omakapital kokku

57 677

38 782

Kohustused ja omakapital kokku

71 436

47 169

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

2020

2019

Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

65 762

34 838

Komisjoni- ja vahendustasu tulu

32

71

Komisjoni- ja vahendustasu kulu

-18 719

-11 708

Muud kauplemistegevusega seotud tulud

19

31

Muud kauplemistegevusega seotud kulud

-23

-22

Kauplemistegevuse netotulu

47 071

23 210

Muud tulud

1 368

777

Muud kulud

-391

-202

Intressitulu efektiivse intressimäära meetodile

128

75

Muud samalaadsed intressitulud

194

183

Intressikulu

-245

-224

Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest

-1 360

266

Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande

0

50

Tööjõukulud

-7 670

-7 006

Tegevuskulud

-17 400

-11 268

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum

-626

-526

Kasutusõigusega vara kulum

-537

-420

Kasum enne tulumaksu

20 532

4 915

Tulumaks

-267

-311

Aruandeperioodi kasum

20 265

4 604

Aruandeperioodi koondkasum

20 265

4 604

Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta

50,16

11,40


Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.

Lisainfo:

Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764

Attachment