UK Markets open in 6 hrs 4 mins

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

·1-min read

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. og med offentliggørelsen af halvårsrapport 2021 for Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) offentliggøres hermed ajourført prospekt for Foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v. på baggrund af halvårsrapporten.

Prospektet er desuden opdateret med produktkategorisering for alle afdelinger i henhold til Disclosureforordningen, således at det erklæres, hvorvidt afdelingerne markedsføres som art. 6, 8, eller 9 produkter. Der er desuden anført et samlet CO2 reduktionsmål.

I overensstemmelse med Central Investorinformation er risikoindikatoren for afdeling Højt Udbytte Aktier og afdeling USA Stabile Aktier opdateret fra 5 til 6.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing
Direktør

Attachments


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting