UK Markets close in 2 hrs 38 mins

Anmodning om ophør af suspension i Investeringsforeningen IA Invest, afdeling MW Compounders


Invest Administration A/S kan igen beregne indre værdi i nedenstående afdeling under Investeringsforenigen IA Invest:

Afdeling

ISIN-kode

OMX Shortname

MW Compounders

DK0061294394

IAIMWC


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting