UK Markets closed
 • NIKKEI 225

  27,824.83
  -259.64 (-0.92%)
   
 • HANG SENG

  28,194.09
  +166.52 (+0.59%)
   
 • CRUDE OIL

  66.28
  +0.91 (+1.39%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,867.30
  +29.20 (+1.59%)
   
 • DOW

  34,250.90
  -131.23 (-0.38%)
   
 • BTC-GBP

  30,463.69
  -2,822.09 (-8.48%)
   
 • CMC Crypto 200

  1,177.68
  -20.24 (-1.69%)
   
 • Nasdaq

  13,293.75
  -136.22 (-1.01%)
   
 • ^FTAS

  4,002.90
  -9.17 (-0.23%)
   

Forløb af Energi Danmark A/S generalforsamling 2021

Energi Danmark A/S
·2-min read

Forløb af Energi Danmark A/S generalforsamling 2021

Energi Danmark A/S afholdte ordinær generalforsamling fredag d. 16. april 2021. Grundet regeringens forsamlingsforbud blev Generalforsamlingen afholdt online via Microsoft Teams.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved Formand Jesper Hjulmand.

Energi Danmarks bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand, bød velkommen


 1. Valg af dirigent.

Advokat Bo Holse blev valgt som dirigent.

Bo Holse takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt elektronisk indvarslet, og at der var fremsendt det for generalforsamlingen fornødne materiale.


 1. Bestyrelsens årsberetning 2020 ved Formand Jesper Hjulmand.

Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2020.

Årsberetningen blev godkendt enstemmigt.


 1. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance 2020 til godkendelse ved Jørgen Holm Westergaard.

Energi Danmarks adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, gennemgik resultatopgørelse og balance for 2020.

Omsætningen i 2020 blev på 44,9 mia. kr., med et resultat før skat på 40,6 mio. kr., og resultatet efter skat blev på 52,6 mio. kr.

Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt.


 1. Beslutning om anvendelse af overskud ved Formand Jesper Hjulmand.

Fordelingen af årets resultat på 52,6 mio. kr. blev vedtaget som følgende:

Udbytte: 0 mio. kr.
Overført resultat: 52,6 mio. kr.


 1. Budgetorientering for år 2021 ved Jørgen Holm Westergaard.

Adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, orienterende generalforsamlingen om budgettet for 2021. I 2021 er der budgetteret med et resultat før skat i omegnen af 210 mio. kr.


 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

 • Adm. direktør Jesper Hjulmand, Andel

 • Adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi

 • Adm. direktør Anders J. Banke, SEF

 • Adm. direktør Lars Bonderup Bjørn, EWII

 • Økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen, Norlys

 • Direktør Jens Otto Veile


 1. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers (PwC)
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33 77 12 31
Jens Chr. Skous Vej 1
DK-8000 Aarhus C

Blev genvalgt som revisor.


 1. Eventuelt.

Der var ingen emner under eventuelt.


Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.