UK markets closed
 • NIKKEI 225

  23,331.94
  -86.57 (-0.37%)
   
 • HANG SENG

  24,586.60
  -122.20 (-0.49%)
   
 • CRUDE OIL

  35.93
  -1.46 (-3.90%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,867.80
  -11.40 (-0.61%)
   
 • DOW

  26,639.49
  +119.54 (+0.45%)
   
 • BTC-GBP

  10,491.57
  +363.61 (+3.59%)
   
 • CMC Crypto 200

  265.87
  +23.19 (+9.56%)
   
 • ^IXIC

  11,192.81
  +187.94 (+1.71%)
   
 • ^FTAS

  3,152.13
  -3.12 (-0.10%)
   

Fristen for accept af tilbud om tilbagekøb udløber i morgen, den 14. oktober 2020

Andersen & Martini Holding A/S
·2-min read

Nasdaq Copenhagen A/S Meddelelse nr. 12/2020
Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597
1007 København K CVR nr. 15313714
LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036 Kontaktperson
Peter Hansen Tlf. 36931011

Den 13. oktober 2020

Afnotering og tilbud om køb af B-aktier – fristen udløber i morgen, den 14. oktober 2020
Andersen & Martini Holding A/S henviser til selskabsmeddelelser af 30. og 15. september 2020 samt 20. august 2020 om afnotering og køb af B-aktier.

Fristen for accept af selskabets tilbud om køb af B-aktier udløber den 14. oktober 2020, som også er sidste handelsdag for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen.

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 14. september 2020, hvor det blev besluttet at afnotere selskabets B-aktier, har Nasdaq Copenhagen A/S godkendt Andersen & Martini Holding A/S’ anmodning om, at selskabets B-aktier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.

Andersen & Martini Holding A/S har i den forbindelse tilbudt at købe B-aktier i en periode på 4 uger til 40,00 kr. pr. aktie. Herefter vil selskabets B-aktier bliver slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S og dermed afnoteret.

Denne 4 ugers frist og tilbuddet udløber den 14. oktober 2020 kl. 17.00, og herefter vil selskabets B-aktier ikke længere være noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Efter sletning vil muligheden for handel med B-aktierne blive væsentlig reduceret, da der ikke vil være en markedsplads herfor. Andersen & Martini Holding A/S vil ikke etablere aftaler med en anden markedsplads.

Efter sletning vil Andersen & Martini Holding A/S ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer som for eksempel reglerne om god selskabsledelse, og selskabet vil kun kommunikere til sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.

Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, da disse ophører med at være børsnoterede.

Hvis et tilstrækkeligt antal B-aktionærer sælger deres aktier til selskabet i medfør af det fremsatte tilbud, kan selskabets hovedaktionær komme i en situation, hvor denne kan tvangsindløse øvrige aktionærer. I den situation vil øvrige aktionærer også kunne kræve sig indløst af hovedaktionæren.

Endelig skal Andersen & Martini Holding A/S oplyse, at depotafgiften for unoterede aktier er væsentligt højere end for noterede aktier.

*****

Attachment