UK Markets close in 2 hrs 45 mins

Halvårsrapport 2021 fra Totalbanken A/S

  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.
·1-min read
In this article:
  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.

Efter et halvår med en flot fremgang i netto rente- og gebyrindtægter og positive nedskrivninger realiserer Koncernen et resultat før skat på 41,6 mio.kr. mod 26,7 mio. samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 16,5 % p.a.

Koncernen øger netto rente- og gebyrindtægter med 6,3 mio.kr. (8 %). Udviklingen er tilfredsstillende og skyldes primært et halvår med fortsat høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet, en stor tilgang af nye kunder samt at Banken indførte negativ indlånsrente for privatkunder ved årets start.

Nedskrivninger realiseres bedre end forventet ved årets start, primært som følge af en positiv værdiregulering af tidligere overtagne aktiver. Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 6,3 mio.kr. mod en udgift på 6,7 mio.kr. i samme periode året før.

Den 30. juni 2021 opjusterede Koncernen resultatet før skat til 50-55 mio.kr. Med baggrund i udviklingen i nedskrivninger og et fortsat højt aktivitetsniveau i Koncernen opjusteres forventningerne nu til et resultat før skat på 60-70 mio.kr. i 2021.

Totalbanken har åbnet en ny afdeling i Odense pr. 1. august 2021. Den nye afdeling ligger på Østre Stationsvej 41M, Odense C, og har syv medarbejdere. Bankens afdelinger i Odense har gennem flere år oplevet en flot kundetilgang, og med etableringen af den nye afdeling fastholder Banken en stærk synlighed og tilstedeværelse i Odense C.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med resultatet, herunder væksten i netto rente- og gebyrindtægter. Med halvårets resultat er det bestyrelsens forventning, at Koncernen fastholder fokus på at øge udlånet og tiltrækker flere nye kunder.

Attachment


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting