UK markets closed
 • FTSE 100

  7,019.53
  +36.03 (+0.52%)
   
 • FTSE 250

  22,522.18
  +50.14 (+0.22%)
   
 • AIM

  1,254.25
  +6.12 (+0.49%)
   
 • GBP/EUR

  1.1547
  +0.0036 (+0.32%)
   
 • GBP/USD

  1.3826
  +0.0042 (+0.31%)
   
 • BTC-GBP

  44,540.55
  -1,067.23 (-2.34%)
   
 • CMC Crypto 200

  1,386.47
  -5.23 (-0.38%)
   
 • S&P 500

  4,182.20
  +11.78 (+0.28%)
   
 • DOW

  34,175.74
  +139.75 (+0.41%)
   
 • CRUDE OIL

  63.29
  -0.17 (-0.27%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,779.00
  +12.20 (+0.69%)
   
 • NIKKEI 225

  29,683.37
  +40.68 (+0.14%)
   
 • HANG SENG

  28,969.71
  +176.57 (+0.61%)
   
 • DAX

  15,459.75
  +204.42 (+1.34%)
   
 • CAC 40

  6,287.07
  +52.93 (+0.85%)
   

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest
·2-min read

Mandag den 12. april 2021, kl. 17.00

i Tivoli Congress Center

Arni Magnussons Gade 2-4

1577 København V

Vigtig information

På grund af den danske regerings Covid-19 restriktioner, herunder det til enhver tid gældende forsamlingsforbud, og af hensyn til alles sikkerhed, opfordrer Nordea Invest til, at man ikke møder fysisk op til den ordinære generalforsamling, men afgiver stemme via fuldmagt.

Nordea Invest tilbyder alle investorer at overvære den ordinære generalforsamling via livestreaming. Livestreaming kan tilgås via pc, tablet eller mobil på det tilsendte link, som modtages ved tilmelding.

Af samme årsag er det sædvanlige traktement aflyst. Det vil således udelukkende være den formelle del af den ordinære generalforsamling, der gennemføres.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer

3. Godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar for 2021

4. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen har fremsat nedenstående forslag:

  1. Afdeling Fonde KL – Opdatering af vedtægter som følge af ny lovgivning vedrørende Anbringelsesbekendtgørelsen.

  2. Opdatering af vedtægternes bilag 2 i henhold til gældende lovgivning – justering af definitionen af ”stater”.

  3. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen måtte kræve til godkendelse og registrering af ovennævnte forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg i henhold til vedtægterne er direktør Astrid Simonsen Joos, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle.

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Astrid Simonsen Joos, direktør Claus Schønemann Juhl og direktør Kim Balle.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33 77 12 31 vælges som foreningens revisor.

7. Eventuelt

Dagsorden med bilag til den ordinære generalforsamling vil frem til afholdelse af den ordinære generalforsamling være tilgængelig på Nordea Invests hjemmeside www.nordeainvest.dk/generalforsamling.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt til den ordinære generalforsamling kan ske via www.nordeainvest.dk/investorportal.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt skal være VP Securities A/S i hænde eller registreret på investorportalen senest onsdag den 7. april 2021.

Det er alene muligt at udøve stemmeret på de andele, som mindst en uge forud for den ordinære generalforsamling er noteret på navn i foreningens ejerbog, dvs. senest mandag den 5. april 2021.

Yderligere information

Foreningens årsrapport for 2020 kan downloades på www.nordeainvest.dk/årsrapport.

Såfremt der er spørgsmål til dagsordenen for den ordinære generalforsamling, herunder foreningens årsrapport for 2020 og årets resultat for de enkelte afdelinger, kan man rette henvendelse til info@nordeainvest.dk.

Nordea Invest vil via Nordea Invests hjemmeside www.nordeainvest.dk samt via Nasdaqs hjemmeside www.nasdaqomxnordic.com melde ud, såfremt der skulle komme ændringer til afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Venlig hilsen

Investeringsforeningen Nordea Invest

Bestyrelsen