UK Markets closed

Investeringsforeningen Great Dane – Halvårsrapport 2021

  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.
In this article:
  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.


Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har i dag den 23. august 2021 godkendt foreningens halvårsrapport for 2021. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.greatdanefund.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
for Investeringsforeningen Great Dane

Attachment


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting