UK Markets close in 7 hrs 43 mins

Investeringsforeningen HP Invest - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder alle de noterede fonde:

DK0060227239

Danske Obligationer Akk. - KL

HPIDOAKL

DK0060118610

Korte Danske Obligationer - KL

HPIKDOKL

DK0060141786

Lange Danske Obligationer - KL

HPILDOKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting