UK Markets close in 2 hrs 48 mins

Investeringsforeningen Investin - ophævelse af suspension

·1-min read

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 2/7 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder følgende noterede fonde:

DK0060696656

Advice Capital Globale

INIACG

DK0060575942

Aktiv Balance

INIAB

DK0060636595

K Invest Globale Small Cap Aktier

INIKUS

DK0060518983

Optimal Livscyklus 2030-40

INIOLC

DK0060946192

Optimal Livscyklus 2040-50

INIOL2040-50

DK0060518710

Optimal Stabil

INIOPS

DK0060254712

Optimal VerdensIndex Moderat

INIOVM

DK0061112034

Othania Etisk Formuevækst KL

INIOEFKL

DK0061272077

ANNOX Quant Global Equity ESG KL

INIAQG

DK0061294634

Sustainable World

INISWO

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting