UK markets open in 7 hours 37 minutes

Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension

·1-min read

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 2/7 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Følgende fonde er omhandlet:

DK0060447274

Globale Aktier

MMIGA

DK0060447357

Globale Aktier Akk.

MMIGAA

DK0060918498

Globale Value Aktier

MMIGLVAAKT

DK0060918571

Globale Value Aktier Akk

MMIGLVAAKTAKK

DK0060316685

Nye Aktiemarkeder Akk.

MMINAM

DK0060316768

Nye Aktiemarkeder Akk.

MMINAA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting