UK Markets closed

Investeringsforeningen Nykredit Invest - anmodning om suspension

Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension nedenstående fond, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.

Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.

ISIN

Afdeling

Orderbook Code Cur

DK0060009405

Lange obligationer

NYILO

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting