UK Markets close in 58 mins

Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance - ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 17/9 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fond, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder den noterede fond:

ISIN Cur

Afdeling

Orderbook Code Cur

DK0016188816

Balance Moderat

NYKBM


Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting