UK Markets closed

Investeringsforeningen Nykredit Invest - ophævelse af suspension

·1-min read

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 25/6 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder alle de noterede fonde:

DK0060429108

Balanced Risk Allocation

NYIBRA

DK0060361046

Bæredygtige Aktier

NYIBDA

DK0010297118

Danske Aktier

NYIDA

DK0060034270

Danske Aktier Akk.

NYIDAA

DK0060356392

Europæiske Virksomhedsobl SRI

NYIEVO

DK0016286230

Globale Aktier SRI

NYIGSA

DK0060032738

Globale Aktier SRI Akk.

NYIGAS

DK0060360824

Globale Fokusaktier

NYIGLA

DK0060038347

Globale Fokusaktier Akk.

NYIGFA

DK0060009249

Korte Obligationer

NYIKO

DK0060033975

Korte Obligationer Akk.

NYIKOA

DK0060356202

Kredit Obligationer

NYIKRO

DK0060643021

Kredit Obligationer Akk.

NYIKA

DK0060009405

Lange obligationer

NYILO

DK0060034007

Lange obligationer Akk.

NYILOA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting