UK Markets open in 48 mins

Investeringsforeningen Selected Investments – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Selected Investments offentliggøres dags dato.

Prospektet er opdateret med en række generelle præciseringer.

Prospektet er vedhæftet og findes på foreningens hjemmeside www.selectedgroup.dk/selected-investments.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Attachment


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting