UK Markets closed

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – opdateret informationsdokument

 • Oops!
  Something went wrong.
  Please try again later.
·1-min read
In this article:
 • Oops!
  Something went wrong.
  Please try again later.
 • ARAOPT.CO


Selskabsmeddelelse nr. 12, 2021

Holte, 29. december 2021

Opdatering af informationsdokument for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

I henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde er informationsdokumentet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S opdateret og offentliggøres dags dato. Dokumentet kan findes vedlagt denne meddelelse, samt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvor det kan downloades ligesom det gør sig gældende for selskabets vedtægter m.m.

Informationsdokumentet er blevet opdateret som følge af, at Forvalter har ændret den resultatafhængige omkostning. Der er indført et foruddefineret fast minimumsafkast (hurdle rate), som svarer til det forventede afkast på Selskabets strategiske aktivallokering. Samtidig er den faste omkostning på egenkapitalen ændret.

Ændringen betyder, at omkostninger til Forvalteren består af et fast gebyr på 0,65% p.a. af selskabets egenkapital samt et fast gebyr på 0,15 % p.a. af selskabets gearingsbeløb (”nettogæld/egenkapital”), plus et resultatafhængigt gebyr på 5 % af afkastet på Selskabets investeringer, som overstiger selskabets hurdle rate. Ændringen træder i kraft pr. 01.01.2022.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@artha.dk

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Attachments


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting