UK Markets open in 33 mins

Ledelsesændring – Sparinvest S.A.

  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.
In this article:
  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.

Sparinvest S.A., som varetager den daglige ledelse af Værdipapirfonden Sparindex, skal hermed meddele, at der foretages ændringer i selskabets ledelse, idet Niels Solon udtræder af direktionen den 15. oktober 2021.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Managing Director Dirk Schulze på tlf. nr. +352 621 464 757.

Med venlig hilsen

Direktionen
Sparinvest S.A.


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting