UK markets close in 7 hours 8 minutes
 • FTSE 100

  6,967.07
  -156.61 (-2.20%)
   
 • FTSE 250

  22,226.03
  -471.16 (-2.08%)
   
 • AIM

  1,242.13
  -15.77 (-1.25%)
   
 • GBP/EUR

  1.1627
  -0.0003 (-0.03%)
   
 • GBP/USD

  1.4122
  +0.0000 (+0.00%)
   
 • BTC-GBP

  39,273.09
  -2,180.35 (-5.26%)
   
 • CMC Crypto 200

  1,473.12
  -88.18 (-5.65%)
   
 • S&P 500

  4,188.43
  -44.17 (-1.04%)
   
 • DOW

  34,742.82
  -34.98 (-0.10%)
   
 • CRUDE OIL

  64.19
  -0.73 (-1.12%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,836.30
  -1.30 (-0.07%)
   
 • NIKKEI 225

  28,608.59
  -909.71 (-3.08%)
   
 • HANG SENG

  28,015.07
  -580.63 (-2.03%)
   
 • DAX

  15,100.56
  -299.85 (-1.95%)
   
 • CAC 40

  6,268.30
  -117.69 (-1.84%)
   

NYVAL AV STYRELSELEDAMOT, AKTIEÄGARPRESENTATION OCH POSTRÖSTNINGSFORMULÄR

 • Oops!
  Something went wrong.
  Please try again later.
Westpay AB
·1-min read
 • Oops!
  Something went wrong.
  Please try again later.

På årsstämman den 5 maj föreslås att styrelsen förstärks med Annika Fagerlund.

Annika Fagerlund har lång och bred erfarenhet av att leda affärsverksamhet och IT funktioner inom bank och finans i Sverige och internationellt. Annika var som chef över Sveriges första nätmäklare, en av pionjärerna inom digitalisering. Erfarenheten sträcker sig från startupverksamhet till att leda och samverka stora och komplexa organisationer internationellt. Senaste åren har Annika varit verksam som rådgivare i strategi, affärs- och ledarskapsfrågor.

Aktieägarpresentation

Vi välkomnar våra aktieägare till ett digitalt möte den 28 april 2021, kl 15.00. Mötet kommer att innehålla en presentation från VD Sten Karlsson. Presentationen kommer att täcka det gångna året. Det kommer finnas tillfälle för aktieägare att ställa frågor till VD Sten Karlsson, Styrelseordförande Christina Detlefsen och CFO Lars Levin.

Poströstningsformulär

Årsstämman 5 maj kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida from 14 april, https://investor.westpay.se/agm. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

För ytterligare information kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
E-post: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobil: +46 70-896 64 04
E-post: lars.levin@westpay.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,
Tel: +46 8 121 576 90, e-post: certifiedadviser@redeye.se

Attachments