UK Markets closed

Periodemeddelelse 1. kvartal 2021

 • Oops!
  Something went wrong.
  Please try again later.
·1-min read
 • Oops!
  Something went wrong.
  Please try again later.Lei-kode 213800BGF1TQB5M6PH65

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2021


Periodemeddelelse 1. kvartal 2021 i hovedoverskrifter:

 • Resultat før skat på 13,4 mio. kr.

 • Forventningerne til årets resultat før skat opjusteres med 10 mio. kr.

 • Høj aktivitet og fastholdelse af basisindtægter på samme niveau som sidste år.

 • Stigende omkostninger til styrkelsen af bankens administrative set up.

 • En basisdrift 8,9 mio. kr., hvilket er bedre end forventet, men mindre end samme periode sidste år.

 • En fastholdelse af det ledelsesmæssige skøn i 2020 på 15 mio. kr. vedrørende den økonomiske usikkerhed i forbindelse med nedlukning af samfundsøkonomien på grund af Corona. Hertil kommer en tilbageførsel af nedskrivninger på udlån mv. med 1,4 mio. kr., der bidrager positivt til resultatet.

 • Kapitalprocent på 22,1 % (uden indregning af periodens resultat)

 • Kapitalmæssig overdækning på 148,0 mio. kr. svarende til 7,2 %-point

Attachment