UK Markets closed

Udlodning for 1. kvartal 2021

  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.
Kapitalforeningen Accunia Invest
·1-min read
  • Oops!
    Something went wrong.
    Please try again later.

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for første kvartal af 2021.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Automatisk geninvestering – For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til indre værdier per den 23/4-2021 fratrukket udbytte.

ISIN

Andelsklasse/afdeling

Udlodning i DKK
pr. bevis

DK0060804136

European CLO Investment Grade DKK

6

DK0060804052

European CLO Opportunity KL

12

Tidsplan
22/4-2021- Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte
23/4-2021- Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
27/4-2021 - Udbyttet er til disposition på investors konto


Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.