UK markets open in 3 hours
 • NIKKEI 225

  23,570.48
  +96.21 (+0.41%)
   
 • HANG SENG

  24,963.77
  +177.64 (+0.72%)
   
 • CRUDE OIL

  40.64
  0.00 (0.00%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,907.20
  +2.60 (+0.14%)
   
 • DOW

  28,363.66
  +152.84 (+0.54%)
   
 • BTC-GBP

  9,913.36
  +45.65 (+0.46%)
   
 • CMC Crypto 200

  261.14
  +5.04 (+1.97%)
   
 • ^IXIC

  11,506.01
  +21.31 (+0.19%)
   
 • ^FTAS

  3,268.54
  +7.53 (+0.23%)
   

Vow ASA : Unikt samarbeid skal gjøre plast til elektrisitet i Indonesia

Vow ASA
·3-min read

Vow ASA og Tinfos AS har i dag inngått samarbeidsavtale for distribusjon av VOWs onshore «Plastic to Electricity»-anlegg for utvalgte land og markeder, i første omgang Indonesia.

Vow tilbyr en rekke teknologier og løsninger som gjør det mulig å gjøre forskjellige typer avfall om til verdifulle råvarer og ren energi. Håndtering av plastavfall er et meget aktuelt tema i selskapets dialog med kunder i disse dager.

Løsningen som vil bli tilbudt i Indonesia er tenkt mobile og container-baserte. Enkelt sagt omdanner den plastavfall til elektrisitet ved hjelp av pyrolyse og erstatter bruk av diesel i lokal strømproduksjon. Tilsvarende containerbaserte løsninger er allerede i drift som ledd i et pilotprosjekt ved det interkommunale avfallsselskapet Lindums anlegg utenfor Drammen og ved Vows eget testanlegg i Vernon i Frankrike.

­– Vi ser fram til å samarbeide med Tinfos AS om å levere slik banebrytende teknologi og løsninger på et betydelig samfunnsproblem. Hovedpoenget her er å rydde opp i et betydelig problem med plastavfall for å forhindre at dette går i havet, samtidig som løsningen produserer energi. Det betyr at plastavfallet får en økonomisk verdi for lokale samfunn og det skapes et insentiv for å rydde opp. Vi regner med at samarbeidsavtalen vil resultere i leveranser av flere slike mobile systemer i løpet av de nærmeste årene, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

Tinfos AS er en av Norges eldste bedrifter og blant de aller første i verden til å produsere fornybar energi i form av elektrisitet fra vannkraft. Selskapet er i dag aktivt innenfor utvikling og drift av mellomstore elvekraftverk både i og utenfor Norge. Utenfor Norge satser Tinfos AS spesielt på Indonesia hvor selskapet har hatt en tilstedeværelse siden 2009, og Vest Balkan.

– Tinfos AS har over en lengre periode med stor bekymring bevitnet hvordan mangel på løsninger for innsamling og sirkulering av plast i et akselererende tempo er i ferd med å ødelegge miljøet både på land og i havet i Indonesia, sier Øyvind Frydenberg, CEO i Tinfos AS.

– Ved å anvende Vows løsninger for «Plastic to Electricity» ønsker Tinfos AS å bidra til å avhjelpe dette problemet, og samtidig utvikle meningsfulle arbeidsplasser for lokale innsamlere i Indonesia, legger han til.

Tinfos AS ser sterke synergier imellom selskapets pågående arbeid med utvikling og drift av elvekraftverk i Indonesia og etablering og drift av Vows løsninger. Indonesia består av om lag 17.000 øyer med en kompleks logistikk som bidrar til å gjøre Vows «plug and play» løsning særlig egnet.


For mer informasjon vennligst kontakt

Henrik Badin, CEO, Vow ASA
Tlf: + 47 90 78 98 25
E-post: henrik.badin@vowasa.com

Øyvind Frydenberg, CEO Tinfos AS
Tlf: + 47 93 44 37 49


Om Vow ASA

I Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren energi for et bredt spekter av industrier.

Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.

Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.

Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og gjennom dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.

Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW fra 13. januar 2020)


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.