UK markets close in 6 hours 33 minutes

Erria A/S (ERRIA.CO)

Copenhagen - Copenhagen Real-time price. Currency in DKK
Add to watchlist
3.56000.0000 (0.00%)
As of 4:32PM CEST. Market open.
Full screen
Previous close3.5600
Open3.2200
Bid3.3400 x 0
Ask3.5800 x 0
Day's range3.5600 - 3.5600
52-week range2.5200 - 5.1500
Volume3,950
Avg. volume4,587
Market cap32.901M
Beta (5Y monthly)0.62
PE ratio (TTM)N/A
EPS (TTM)-0.0690
Earnings date07 Mar 2019
Forward dividend & yieldN/A (N/A)
Ex-dividend date23 Apr 2007
1y target estN/A
 • Globe Newswire

  Selskabsmeddelelse Nr. 08. Halvårsregnskab -2021

  Selskabsmeddelelse Nr. 08 – 25. August 2021 Delårsrapport for Perioden1. Januar til 30. Juni 2021 Bestyrelsen for Erria A/S (”Selskabet”) har i dag godkendt Selskabets delårsrapport for første halvår af 2021. ”Vi har haft en fornuftig 1. halvår, og resultaterne underbygger vores forventninger til øget vækst og forbedret indtjening i 2021,” udtaler Henrik N. Andersen CEO i Erria A/S. Højdepunkter for første halvår af 2021 Omsætning 29,5 mio. kr. (2020: 24,2 mio. kr.)EBITDA 1,0 mio. kr. (2020: 0,0

 • Globe Newswire

  Selskabsmeddelelse Nr. 07 / 2021

  Selskabsmeddelelse Nr. 07 – 25. August 2021 Opgradering af guidance Erria A/S & Erria Container Service har gjort det bedre end de oprindelige driftforventninger, og selskabet opjusterer derfor forventningerne til årets resultat: Forventninger for 2021Selskabet hæver forventningerne til 2021 til en omsætning på 50-60 mio. kr. (tidligere 45-55 mio. kr.) og at EBITDA vil andrage 0 til 2 mio. kr. (tidligere -1 til +1 mio. kr). Forventningerne er grundet Covid-19 udviklingen i Vietnam, behæftet med

 • Globe Newswire

  Generalforsamlingsprotokollat

  Selskabsmeddelelse nr.6/2021 Generalforsamlingsprotokollat ERRIA A/S CVR-nr. 15300574 Den 8. april 2021 afholdtes ordinær generalforsam­ling hos ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge. Advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at de mødende repræsenterede selskabets fulde kapital, og at de mødende var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed. Der forelå følgende dagsorden: Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2020Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapportBeslutning om decharge til bestyrelse og direktionValg af medlemmer til bestyrelsenValg af revisorBemyndigelse til opkøb af egne aktierBeslutning om vedtagelse af opdateret vedtægtssætIndkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærerEventuel Ad 1. Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selska­bets virksomhed i 2020. Beretningen blev godkendt. Ad 2. Årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020 blev fremlagt. Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 18. marts 2021 blev godkendt. Ad 3. Årets resultat udgjorde et overskud stort kr. 611.000,00. Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2020. Forslaget blev vedtaget. Ad. 4. Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion. Ad 5. Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter genvalg således: a) Søren Storgaard som bestyrelsesformand b) Peter Kristian Ellegaard som næstformand og c) Kristian Svarrer som bestyrelsesmedlem Forslaget blev vedtaget. Ad 6. PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt. Ad 7. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 8. april 2022 og inden for 10 procent af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 procent. Ad 8. Der blev fremlagt opdaterede vedtægter. Vedtægterne blev enstemmigt godkendt. Ad 9. Der var ingen indkomne forslag fra hverken bestyrelse elle aktionærer. Ad 10. Der forelå intet under punktet eventuelt. Generalforsamlingen hævet. Som dirigent _____________________________Stefan Schwærter Certified Adviser:Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk. Attachment 20210408 Articles of Association - Erria AS