UK Markets closed

Utskiftning av enkelte referanserenter for Nordeas Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

·1-min read

For å oppfylle lovpålagte krav i EUs referanseverdiforordning («BMR») erstattes referanserentene EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR i Nordea-utstedte Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos med nye BMR-kompatible risikofrie renter i nær fremtid. Nordeas syn er at utskiftningen av referanserentene ikke vil medføre noen vesentlig negativ effekt for innehaverne av de berørte instrumentene.
Nordea vil informere innehavere av instrumentene med mer informasjon straks datoen(e) for renteutskiftningen er fastsatt. Ikke nøl med å kontakte Nordea hvis du har spørsmål om den foreslåtte endringen.
Du finner mer informasjon her:
Børshandlede produkter
Nordea Markets IBOR


Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting